Republička direkcija za imovinu: Zbog hitnosti ne objavljuje se poziv za podnošenje ponuda 1Foto: RDI/Logo

Navodi koji su objavljeni u pojedinim medijima da je Republička direkcija za imovinu „bez tendera“ dodelila ugovor za restauraciju fasade zgrade Železničke stanice u Beogradu, su nepotpuni i neistiniti.

Naime, Direkcija je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama član 36. tačka 3. i dobijenim Mišljenjem Uprave za javne nabavke, broj: 404-02-363/19 od 14.08.2019. godine, sprovela pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (naziv javne nabavke propisan Zakonom), koji je jedan od više mogućih postupaka javnih nabavki – „tendera“ (termin koji Zakon ne poznaje).

U ovom postupku, koji je sproveden iz razloga hitnosti, ne objavljuje se poziv za podnošenje ponuda, ali se objavljuje obaveštenje o pokretanju postupka i konkursna dokumentacija, što je Direkcija uredno uradila.

Navedena dokumenta su objavljena na Portalu javnih nabavki, sajtu Direkcije kao i na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa.

Svako zainteresovano lice koje ispunjava uslove koji su određeni u skladu sa obimom i ozbiljnošću predmeta javne nabavke, je moglo da podnese ponudu, bez obzira što mu nije upućen poziv od strane naručioca – Direkcije, i sa takvom ponudom ravnopravno bi konkurisalo licima kojima je Direkcija uputila poziv.

Nažalost, realnost je takva da je u našoj zemlji ograničen broj firmi koje mogu da izvedu tako ozbiljan posao u kratkom roku, i da zadovolje propisane zahteve u pogledu poslovnog, finansijskog i kadrovskog kapaciteta, a koje uslove opredeljuje složenost i značaj objekta na kome se izvodi restauracija.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.