On se u Insajder debati, emitovanoj na TV N1, saglasio s članicom Komisije za istraživanje ubistava novinara Ljiljanom Smajlović da su novinarima dozvoljene ocene o onome što se u sudnici događa, ali da mora postojati ravnoteža između poštovanja pretpostavke nevinosti i prava javnosti da zna.

„Suština je da mi razgovaramo i da ne dolazimo u ovakve konflikte. Ja mislim da ovo sada što se događa, vidim saopštenja sudova, udruženja novinara, novinara, da je to malo prenapregnuto, da verovatno hoće da se skrene pažnja sa nekih drugih stvari“, kazao je Milojević. On je naveo da se suština zaštite pretpostavke nevinosti pre svega odnosi na nosioce vlasti, odnosno političare. Ljiljana Smajlović je rekla da kao novinar ona mora jedino da se pridržava istine. „Dakle, ako je neko osumnjičen, ne smem da ga zovem optuženim, ako je neko optužen, ne smem da kažem da je osuđen.

To ne znači da ja ne mogu da imam mišljenje o tome koliko je ubedljivo ono što je od dokaza izneto na suđenju“, rekla je Ljiljana Smajlović. Ona je podsetila da su iz postupka za ubistvo Slavka Ćuruvije dva puta izdvajani ključni dokazi i smatra da ima pravo da kaže šta o tome misli. Predsednik Advokatske komore Beograda Jugoslav Tintor tvrdi da slučaj suđenja za ubistvo Slavka Ćuruvije nije razlog za inicijativu da se kršenje pretpostavke nevinosti kažnjava zatvorom i da je to Advokatska komora najavila još u decembru prošle godine.

„Svi su dužni da poštuju pretpostavku nevinosti. U slučaju da je ne poštuju, Zakonik o krivičnom postupku ne predviđa šta tada raditi. Nigde nemate sankciju i opšta je pojava da se to krši na sve moguće načine“, naveo je Tintor. Na pitanje zbog čega su u pogledu sankcija izjednačeni političari i novinari, Tintor je rekao da je razlog da se preventivno deluje.