Kampanja BNV "Bosanski, jer smo Bošnjaci" 1

Cilj je da se roditelji bošnjačke dece informišu o nastavi na bosanskom jeziku, ali i da se ohrabre prilikom izjašnjavanja da se njihova deca obrazuju na  maternjem jeziku. Sastavni deo ove kampanje su tribine, na kojima se daje odgovor na pitanje zašto je važno da se u školama uči bosanski jezik.

Potpredsednik BNV Esad Džudžo ocenjuje da „bosanski jezik za Bošnjake nije samo jezik, već simbol nacionalnog identiteta, kulture i istorije. Nastava na bosanskom jeziku je zaokružen proces i naš maternji jezik je  već ravnopravan sa srpskim jezikom u svim segmentima“.

Obrazovanje na bosanskom jeziku u sandžačke škole je uvedeno školske 2013/2014. godine i sada su obuhvaćeni učenici od prvog razreda osnovne do četvrte godine srednje škole. Džudžo naglašava da, bez obzira što je proces zaokružen, problema ima sa udžbenicima.

– Imamo blokadu 18 rukopisa udžbenika. Upravo smo Ministarstvu prosvete ponudili predlog da, oko za njih sporne reči Sandžak, u fusnoti piše da se radi o delu Sandžaka, koji pripada Zlatiborskom i Raškom okrugu u Srbiji. Mislim da će to biti prihvaćeno i da će to deblokirati rukopise novih udžbenika – objašnjava Džudžo.

Prošle školske godine nastavom na bosanskom jeziku, u osnovnim i srednjim školama, u ovom regionu bilo je obuhvaćeno 15.536 učenika raspoređenih u 670 odeljenja. Najviše dece koja se obrazuju na bosanskom jeziku ima u školama u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu, gde ima i najviše bošnjačkog stanovništva.