Zavod za javno zdravlje Šabac demantuje sagovornike Danasa o kvalitetu merenja zagađenosti vazduha u ovom gradu 1Foto: Privatna arhiva

Zavod za javno zdravlje Šabac (ZJZ) demantovao je informacije objavljene na portalu Danasa, 31. januara, u tekstu pod naslovom „Zašto Šapčani ne žele da im kompanija čije su opasne matereije izlivale po prugama Srbije fnansira merenje zagađenja vazduha“, kao i u štampanom izdanju 1. februara, pod naslovom „Specijalni odnos“ sa zagađivačem“. Sagovornici Danasa, između ostalog, rekli su da je vazduh u Šapcu prekomerno zagađen i da sumnjaju u kvalitet monitoringa.

„Vaši sagovornici su više puta javno dovodili u sumnju rad i rezultate Zavoda za javno zdavlje Šabac.

Demantujemo navode da „grad Šabac nema državni monitoring kavaliteta vazduha“, budući da ZJZ Šabac, monitoring kvalteta vazduha sprovodi kontinuirano od 1981. godine, kao deo državnog i lokalnog monitoringa.

Demantujemo navod „ na to da građani Šapca udišu prekomerno zagađen vazduh, ukazuje i izveštaj Agencije za zaštitu životne sredine za 2021. godinu. Vazduh je treće katerorije i amonijak je u prekoračenju.“

ZJZ Šabac je u svom godišnjem izvešaju uzeo u obzir sve svoje raspoložive podatke, uključujući i podatke lokalnog monitoringa, na osnovu čega je izvestio da vazduh u Šapcu pripada trećoj kategoriji.

hhttp://www.zjz.org.rs/zivotna-sredina/ 

U toku 2021. godine zabeleženo je jedno prekoračenje dnevne granične vredosti za amonijak na dva merna mesta.

Agencija za zaštitu živote sredine je prikazala podatak koji joj je dostavio Zavod za javno zdravlje Šabac, koji je detaljnije izvestio o tome i podaci su dostupni javno.

Demantujemo navode da su “ekološki aktivisti više puta ukazivali na propuste Zavoda za javno zdravlje Šabac, kako u merenju, tako i u izveštavanju građana”.

Možda postoje i propusti u čitanju javno dostupnih podataka Zavoda za javno zdravlje Šabac. Sve je javno objavljeno i takve tvrdnje predstavljaju neistine.

Kampanja koja se vodi protiv Zavoda je toliko tendenciozna da se širi mnoštovo lažnih tvrdnji i vrši ciljano diskreditovanje rada ove ustanove.

Sami aktivisti se pozivaju na podatke Zavoda, kada su prikazani u izveštaju druge institucije, a dovode se u sumnu kada ih objavi sam Zavod za javno zdravlje Šabac, što ukazuje na očiglednu tendencioznost.

ZJZ Šabac kao akreditovana i ovlašćena laboratorija, redovno izveštava i naručioce i javnost o rezultatima merenja.

Povodom navoda u tekstu “mislim da moramo biti ozbiljniji da bi grad trebao da investira iz sopstvenih sredstava kupovinu merne stanice”, postavljamo pitanje, da li je Zavod za javno zdravlje Šabac trebao da odbije donaciju?

Na pitanje u tekstu “da li će ta automatska merna stanica meriti specifične parametere koji se vezuju za delatnost Elixira, kao što su HF, amonijak i slično”, odgovaramo da Zavod godinama meri kocentracije amonijaka (NH3) i fluorovodonika (HF) i redovno izveštava o tome.

Automatska merna stanica će meriti najširi spektar parametara koji je moguć za takvu vrstu opreme.

Parameti koji će se meriti na automatskoj mernoj stanici su: sumpor-dioksid, azot-dioksid, ugljen-monksid, prizemni ozon, amonijak, suspendovane čestice PM 10 i PM 2,5 i benzen, toluen, etil-benzen i ksilol.

Stanica će automatski izračunavati indeks kvaliteta vazduha i generisati podatke o nivou zagađujućih materija, koji će biti odmah javno dostupni, putem namenskog softvera.

Radi se o opremi koja se koristi u najrazvijenijim zemljama sveta i lako se može proveriti da se radi o tehnologiji koja radi automatski i tako generiše izveštaje.

Vrednosti fluorovodonika se ne mogu meriti na ovakvoj vrsti opreme i biće nastavljeno merenje kao i do sada.

Zavod za javno zdravlje Šabac je jedna od retkih laboratorija u Srbiji koja je akreditovala određivanje kocentracije fluorovodonika u ambijentalnom vazduhu.

Sve optužbe da će Zavod za javno zdravlje Šabac raditi po nalogu bilo koga, bio on Elixir, javni ili nevladin sektor i “nezavisni eksperti”, bi trebale da budu procesuirane po zakonu“, kaže se u demantiju Zavoda za javno zdravlje Šabac.

Više vesti iz ovog grada čitajte na posebnom linku.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.