Foto: PETER STEFFEN/EPA

Uključujući administrativno uznemiravanje i zastrašivanje putem sudskih procesa ostaju tema za zabrinutost, poziva zvaničnike da budu dosledni u javnom osuđivanju bilo kakvog oblika zastrašivanja novinara i da se uzdrže od mešanja u aktivnosti medija i novinara, što se odnosi i na izborne kampanje, navodi se u kompromisnim amandmanima na nacrt godišnjeg izveštaja Dejvida Mekalistera, izvestioca za Srbiju i šefa Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta, u koje je Danas imao uvid.

O kompromisnim amandmanima Spoljnopolitički odbor EP će raspravljati na današnjoj sednici u Briselu.

Rok za dostavljanje predloženih amandmana bio je 30. avgust, a prema našim nezvaničnim saznanjima Mekalisteru je stiglo više od 200 amandmana, od čega je usaglašeno tridesetak.

U segmentu koji se odnosi na slobodu medija vlasti se pozivaju i da iskažu punu posvećenost da bi se istražili i procesuirali „bilo koji slučajevi napada na novinare i medije“, da u potpunosti primene medijske zakone i „osnaže nezavisnost“ Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Evroparlamentarci, takođe, apeluju na Srbiju da pojača „reformske napore“ u domenu vladavine prava, a naročito da se postaraju za nezavisnost i delotvornost pravosudnog sistema, uz naglašavanje da posebna pažnja treba da bude posvećena primeni efikasnih reformi. Kako se ističe, nezavisnost pravosuđa nije u potpunosti uspostavljena, a opseg političkog uticaja na pravosuđe i dalje zabrinjava“.

„Srbija se poziva da osnaži objektivnost, profesionalizam i efikasnost pravosuđa“, navodi se u amandmanima. Istovremeno, ponavlja se važnost intenziviranja borbe protiv korupcije i apeluje na Srbiju da „pokaže jasnu posvećenost bavljenja ovim pitanjem.

„Uvažava se činjenica da je izvestan napredak ostvaren u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala… Srbija se poziva da pokaže dalju posvećenost i da ostvari opipljive rezultate u ovoj borbi“, ukazuje EP.

EP poziva srpsku vladu da u potpunosti primeni sve međunarodne sporazume o zaštiti prava manjina, napominjući da napredak u garantovanju njihovih prava nije zadovoljavajući, uz osudu „ponovljenih slučajeva govora mržnje uperenog protiv Roma i LGBTI osoba“.

„Pozivamo srpske vlasti da promovišu klimu tolerancije i da osude sve oblike govora mržnje, javnog odobravanja ili poricanja genocida, zločina protiv humanosti i ratnih zločina“, konstatuju poslanici Evropskog parlamenta.

U usaglašenim amandmanima ističe se i važnost „rada opozicije u demokratiji“ i podvlači da „opozicioni političari ne treba da budu predmet kleveta“, uz zabrinutost što se „javni diskursi pojedinih političara zloupotrebljavaju da se podstakne rast radikalizma“, poziva se na primenu „dodatnih mera da bi se omogućio međustranački dijalog i delotvorna uključenost civilnog društva“. Takođe, poručuje se da je potrebno „u potpunosti uvažiti i podržati“ ulogu nezavisnih regulatornih tela, uključujući zaštitnika građana i Agenciju za borbu protiv korupcije.

Za razliku od prethodnih dokumenata EP, u kojima se Srbija pozivala da „postepeno usaglašava“ spoljnu i bezbednosnu politiku sa Evropskom unijom, sada se poručuje da je potrebno da Srbija „poveća nivo usaglašavanja“ sa EU u tom domenu, „uključujući i politiku prema Rusiji“. Iako se izriču pohvale zbog učešća Srbije u inostranim misijama EU, izražava se zabrinutost zbog „nastavka vojne saradnje Srbije sa Rusijom i Belorusijom“.

Kada je o rešavanju kosovskog pitanja reč, EP ohrabruje Beograd i Prištinu da „odlučno nastave proces normalizacije“, naglašavajući značaj formiranja zajednice srpskih opština“.

„Potrebno je ubrzati rad na novoj fazi dijaloga u cilju postizanja sveobuhvatne normalizacije odnose Srbije i Kosova, kako bi to definisano u pravnoobavezujućem sporazumu… nedvosmisleno osuđujemo ubistvo srpskog političara na Kosovu Olivera Ivanovića i naglašavamo potrebnu istinske saradnje kosovskih i srpskih istražitelja, uz međunarodnu podršku, kako bi se pronašli krivci“, navodi se u amandmanima.

Smanjiti zavisnost od ruskog gasa

Srpsko-ruske veze pominju su i u amandmanima koji se odnose na energetski sektor, budući da EP poziva Srbiju da „u potpunosti primeni reforme radi boljeg povezivanja u energetici“, da uspostavi konkurentnost na tom tržištu kao i da „razvije svoju energetsku politiku u cilju smanjenja zavisnosti od uvoza ruskog gasa“. Istovremeno, podseća se da zakoni o efikasnom korišćenju energenata nisu potpuno usklađeni sa odgovarajućim EU direktivama, i apeluje se na Srbiju da „diversifikuje svoje energetske resurse, uz korišćenje obnovljivih izvora“.

Ovaj projekat finansira Evropska unija u saradnji sa listom Danas. Sadržaj ovog projekta je isključivo odgovornost lista Danas i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenja Evropske unije.