Prodor u XXI vek

Nikola Samardžić

Istoričar, profesor Odeljenja Filozofskog fakulteta u Beogradu. Objavio je knjige: Francuska i Turska, Karlo V, Istorija Španije, Identitet Španije, Drugi XX vek, Kulturna istorija Beograda, XVIII vek (s Mirjanom Roter-Blagojević). Kourednik je zbornika The Peace of Passarowitz, 1718, Purdue University Press, 2011. Glavni je urednik časopisa LimesPlus i Acta Historiae Medicinae.

Đinđićeva deca

Ne verujem u efikasnost državnog intervencionizma ni kad su u pitanju manje osetljivi, jednostavniji procesi od populacione politike.

Potpisnici i gubitnici

Istraživači Demostata smatraju da se višepartizam mora resetovati, da politička scena ne odražava podelu i raspored snaga u društvu koje je bira između tri liste podrške.

Fargo

Beogradski izbori raskrinkali su građansku pritvornost: da se radi u komunizmu, kolje u nacionalizmu, zajmi iz kapitalizma, Putin da nas brani.

Beogradski fašizam

Populizam u Istočnoj u Jugoistočnoj Evropi posledica je rastućih socioekonomskih nejednakosti, i sredstvo je ruskog proxy rata protiv sloboda i demokratije.

1968. vs. 2018.

Avangarda razvijenog sveta zahtevala je 1968. više individualnih sloboda i prava, ukidanje svake segregacije, seksualnu, intelektualnu, muzičku revoluciju. I mir u svetu.

1948. vs. 2018.

SNS deesesovci Milenko Jovanov i Marko Đurić nazvali su DS deesesovca Borisa Tadića (na privremenom radu u SDS-u) "ofucanim manekenom" i "političkim lešinarom".

Čuvari mostova

Nakon propuštenog 6. oktobra, kad je režim podmetnuo Igora Ivanova i Indeksovo radio pozorište, SPS se ubrzano prilagođavala.

Hapšenje dronova

Poslednji dani pomahnitalog Miloševićevog režima proticali su u paranoičnoj antizapadnoj propagandi, montiranim aferama, političkim progonima i ubistvima.

Destruktivni gen

Advokat Srđa Popović, 2010: "Čini mi se da tonemo, i o tome smo već pričali, o tom stanju anomije kada svet ne može da razume šta se događa, ništa se u stvari i ne događa, sve liči na truljenje. Ako bih tražio izvor te anomije, to je Demokratska stranka.

Danas vs. Politika

"Smajlovićka od Politike fakat beše napravila otužnu Rotopalanku, ali smo je ubrzo - čim je faktotum koji je došao na njeno mesto od Politike napravio štampano izdanje Farme - počeli praviti od blata".
Prva Poslednja