Klinička slika

Slobodan Simić

Rođen 1963. god. u Užicu. Piše aforizme, kratke priče, pesme, dramske tekstove i scenarija. Zastupljen u mnogim antologijama i zbornicima humora i satire Aforizmi i priče su mu prevedeni na deset stranih jezika. Radi kao psihijatar u Beogradu.

O klupama i poverenju

Premijerka je upravo stigla na posao i otresala kaput od prvog snega, kada joj je pogled pao na službenu čekaonicu. Tamo je sve vrvelo od građana!

Bolji život

Penzionisana profesorka, gospođa Hadži-Antić, probudila se uobičajeno rano. Popila je čaj od nabrane lipe i pogledala raspored.

Dosije X

Kao što iskustvo u Srbiji nalaže, sačekao sam da se slegne euforija oko dostupnosti policijskih ličnih dosijea, i jednog prepodneva sam neupadljivo odšetao u centralu BIA-e.

Roditeljski

Svečana sala Gimnazije bila je tesna da primi sve pozvane roditelje na vanredni roditeljski sastanak.
Prva Poslednja