Famozno

Svetislav Basara

Pisac, novinar, autor više romana, zbirki pripovedaka i eseja.

Benzin moj, ideje vaše

Srbija je Obećana zemlja neuravnoteženosti "svih boja". To nije posledica loših politika nego loše psihologije, stoput sam to ovde napisao.

Bespravno lice

Naređenje "odozgo" - ili pokušaj uvlačenja u Gornje Dupe "odozdo", dibidus svejedno - saglasno kome su zaposlenici Aerodroma Beograd u radnoj obavezi da iz čekaonice uklanjaju zaboravljene primerke NIN-a, Vremena i pročih nenarodnjačkih publikacija, jedan je od pouzdanih znakova vremena da će nam realnost relativno skorih dana dati još jednu šansu.

Politika debelog creva

Pre nego što zađemo u sitna crevca - a znamo da su crevca, pogotovo debela, prepuna neprijatnih sadržaja i klozetskih metafora - sledi pitanje od 150.000 sendviča.

Pismo čitaocima 2

Prepiska "na relaciji" - čitaoci Danasu, Danas čitaocima - žestoko se bogme intenzivirala, pisma lete i tamo i vamo, pa je tako u jučerašnjem broju objavljena poslanica publiciste Rajka Đurića naslovljena "Vlada u senci".

Pismo čitaocima

Dragi čitaoci, još u vreme kada su rubrike "Pisma čitalaca" bile u zenitu, nije mi bilo sasvim jasno zašto i novinari ponekad ne zašilje plajvaz pa napišu pismo čitaocima.

Jovo nanovo

Kad god intuitivno i saborno oseti da je dibidus zaglavila u ćorsokaku - a to joj se počesto događa - Srbija umesto da mućne glavom i što se kaže "okrene list" promeni - društveno uređenje, a sve drugo ostavi isto.

Masa i nemoć

Mic po mic, dođe vreme da se i moja malenkost osvrne na Vučićevu izjavu - "sve da ih se okupi i pet miliona, neću im ispuniti ni jedan zahtev" - koja je izazvala saborno ibretenije Euromahale, a novoprotestante bacila u stravičan amok.

Mali Kurtz

Nadam se da prethodnih dana niste stekli utisak da ja imam nešto načelno i lično protiv građanskih protesta i masovnih građanskih okupljanja, daleko od toga, tim dalje što je parlamentarno i institucionalno delovanje u Srbiji dibidus obesmišljeno i onemogućeno.

Trockizam i kretenizam

Sigurno ste u školi učili da se obespravljeni i potlačeni ruski narod oktobra 1917 masovno pobunio i zbacio mrski caristički režim, a ja kažem da to što ste učili okačite o Sebastijan Kurtz jer to - iako je baba Lenjin snivala da tako bude - nije tako bilo.

Uvod u šumara

Opet sam počeo da gledam televizor, neće to izaći na dobro. Evo šta me je ovoga puta navelo da uključim elektronsku septičku jamu iz koje danonoćno kuljaju bujice mentalnih govana.

@MEMORANDUM22

Kako vas juče obavestih - a i vi se možete obavestiti na sajtu Blica - krle22 me je pozvao da zajedničkim snagama napišemo novi memorandum budući da se prethodni, uprkos "istinitosti" (Krle), pokazao kao "povelja srpske beslovesnosti" (moja malenkost).

ORA Bastać

Bejah naumio da danas pustim u promet treći nastavak mini-serijala o alienu i seratoru, ali se situacija sa aferom Parobrod usložnjila, pa ćete kolumnu "Šumar protiv seratora i aliena" čitati sutra, a danas ćete čitati šta vam bude podastrto.
PrvaPoslednja