Obrnuta ekonomija

Dragan Vujadinović

Po stručnom obrazovanju magistar marketinga. Najviše vremena u profesionalnoj karijeri proveo u SOUR Valjaonica bakra i aluminijuma Sevojno i u Valjaonici bakra. u dva mandata bio narodni poslanik u Skupštini Srbije, a potom i predsednik opštine Kosjerić. Do sada objavio blizu 1.000 autorskih tekstova koji su sabrani u pet knjiga, pod zajedničkim imenom “Obrnuta ekonomija”.

Novi dogovor

Znamo šta treba, ne znamo kako. Što je isto kao da ništa ne znamo. I sve tako. Već decenijama. Eklakantan primer - poljoprivreda. Najveća šansa, možemo da hranimo pola Evrope, selo je naše more, samo Ruse da hranimo pa nam više ništa ne treba, deset milijardi evra izvoza. Na rečima tako. Na delu - pusta sela, zaparložene parcele, osušene šljive, sveprožimajući korov, ostareli i iznemoćali seljaci, dve milijarde izvoza puna kapa.

Prva Poslednja