Site name

Prvomajski feudalizam

9

Piše: Svetislav Basara

29.4.2017

Srpska porodiljska groznica

Fokusiranost pažnje načelno je stvar za svaku pohvalu, ali kada se izmetne u maniju, onda proizvodi mnoge štete po istoriju i život.

9

Piše: Svetislav Basara

28.4.2017

Nepodnošljiva lakoća proseravanja

Danas je vrlo šik biti "protiv" Vučića. Baš.

19

Piše: Svetislav Basara

27.4.2017

Srpska ustavotvorna fantastika

7

Piše: Svetislav Basara

26.4.2017

Kozačka ustavotvorna skupština

15

Piše: Svetislav Basara

25.4.2017

Bronzana glava

15

Piše: Svetislav Basara

24.4.2017

Mehovi i vino

19

Piše: Svetislav Basara

22.4.2017