Site name

Famozno

Svetislav Basara

 Pisac, novinar, autor više romana, zbirki pripovedaka i eseja.

Prvomajski feudalizam

Vidim da je Komentar Danasa, uzibrećen usponom i sve većom popularnošću takozvanog antivakcinacionog pokreta - koji je u svetu već postigao sjajne rezultate u masovnom usmrćivanju dece - postavio filozofsko pitanje: "Živimo li u srednjem ili XXI veku".

29.4.2017

Srpska porodiljska groznica

Fokusiranost pažnje načelno je stvar za svaku pohvalu, ali kada se izmetne u maniju, onda proizvodi mnoge štete po istoriju i život.

28.4.2017

Nepodnošljiva lakoća proseravanja

Danas je vrlo šik biti "protiv" Vučića. Baš.

27.4.2017