Site name

Petparačke priče

25

Piše: Gordana Suša

22.2.2017

Moć, punomoć, nadmoć...

Vučić, sve više podseća na svetu kravu koja, istina, daje mleka, mislim na konsolidaciju finansija, ali ritne se i prolije ga i nikako da stigne do onih kojima je najpotrebnije. Sve više sumnjam da mu je to važno! Bitna mu je moć!

24

Piše: Gordana Suša

15.2.2017

Diplanje o filozofiji

Nije kod nas problem pojave "filozofije diplome i čekanja da država obezbedi posao", kako samouvereno tvrdi premijer Vučić.

7

Piše: Gordana Suša

8.2.2017

Akakije Akakijevič

2

Piše: Gordana Suša

25.1.2017

Treći ponedeljak

2

Piše: Gordana Suša

18.1.2017

Zmija uz drvo

10

Piše: Gordana Suša

11.1.2017

Želim vam...

Piše: Gordana Suša

4.1.2017