Prodor u XXI vek

Nikola Samardžić

Istoričar, profesor Odeljenja Filozofskog fakulteta u Beogradu. Objavio je knjige: Francuska i Turska, Karlo V, Istorija Španije, Identitet Španije, Drugi XX vek, Kulturna istorija Beograda, XVIII vek (s Mirjanom Roter-Blagojević). Kourednik je zbornika The Peace of Passarowitz, 1718, Purdue University Press, 2011. Glavni je urednik časopisa LimesPlus i Acta Historiae Medicinae.

Nova srpska nacija

Obrazac agresije i jugoslovenske dezintegracije postao je obrazac ruske spoljne politike u odnosu na evropske susede. Antievropske i proruske snage su u međuvremenu Srbiju pretvorile u predmet političke agresije i društvene dezintegracije. Evropsko opredeljenje vlade suočava se i sa inercijom Brisela i s cinizmom demokratske javnosti, dok glasnost preuzimaju ruski plaćenici i navijači. Srpstvo devedesetih je poraženo. Definiše se nov nacionalni identitet. Alternativu identitetu koji se zasnivao na negaciji drugog, nosioci novog srpskog projekta traže, paradoksalno, u podređivanju drugom.

Čarobni breg

Putinov napad na Ukrajinu započeo je nakon pobune u Kijevu, u kojoj su Ukrajinci pokazali da su spremni da ginu za ulazak u EU. Usledili su izbori za Evropski parlament i Evropsku komisiju u maju 2014, obavljeni u senci evroskepticizma. Predsednik evrogrupe Žan Klod Junker najavio je pauzu u proširenju. Zatim su strahote ukrajinskog rata uverile Brisel da EU više nije samo trgovačka unija, nego i strateška celina. Kao u Hladnom ratu, jedan od prioriteta opstanka evropskih sloboda postala je zaštita istočnih granica

Prodor u XXI vek

Nostalgija koja sputava prilagođavanje savremenim sistemima liberalne demokratije jedna je od naših seoba: u prošlost koja se nije dogodila, i u budućnost iz koje beži svaka generacija iseljenika u poslednjih nekoliko stotina godina. Vizija o pustoši ovoga vremena suočavanje je sa izazovima lične slobode i odgovornosti. Alternative su čvrsta ruka nacije, religije i bilo koga sumanutog pojedinca čije je rano detinjstvo frojdovska greška, a porodični i društveni kontekst mračna strana sopstvenog, intimnog karaktera.
Prva Poslednja